CO2 kompensation

​Vores projekt reducerer CO2 gennem træplantning i Uganda og bidrager dermed til at mindske effekten af klimaforandringerne.

Vores projekt leverer derudover langsigtet udviklingshjælp og​ klimatilpasning for de mennesker, som allerede er ramt af klimaforandringerne.

Vores projekt bidrager til at ruste Folkekirkens Nødhjælps katastrofeberedskab, så vi kan levere akut hjælp til de mennesker, der rammes af klimakatastrofer. Dermed redder vi liv.

Nordic Fruit A/S har som sit første tiltag til at bekæmpe klimakrisen valgt et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp om at CO2-kompensere alle vores flyrejser.

Vores CO2-kompensation i Uganda har flere komponenter:

Foruden at optage en masse CO2 fra luften, har træerne en række andre fordele, der løbende kommer de lokale ansvarlige til gode – og sikrer win-win: ​​

Træerne skaber lokal udvikling og arbejdspladser gennem øget efterspørgsel til planteskoler og arbejdskraft til træplantning og pasning. .

Træerne producerer frugter og lokal medicin, der løbende bruges og sælges - uden at hæmme træernes vækst.

Træerne plantes i områder, der er afskovet og ikke allerede i brug.

​Ved træplantning etableres der bedre vilkår for mikroklimaet – deres skygge betyder nedsat temperatur og vandforbrug, der kommer mere organisk materiale i området og træernes rødder hjælper med at holde på jorden under ekstremt vejr.​

Nordic Fruit A/S

I Uganda planter vi social climate trees som led i et CO2-reducerende projekt, der kan bidrage til klimakompensation og lokal udvikling.

CVR: 31590248

in PASSION FOR FRUIT

Kontakt

Litauen Allé 13, 2033 2630 Taastrup